Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Anh Ủn, chị Park, anh Bình, anh Pu hay anh Ô được lợi ?

Nếu chiến tranh Nam Bắc Hàn xảy ra, không biết ai trong các vị trên được lợi nhất ? Theo ý kiến cá nhân tôi, vì những gì nhìn thấy trên sàn vàng VN mà tôi nghĩ rằng khả năng xảy ra chiến tranh là trên 75%. Có thể vì các lý do sau đây : 1/ Anh Ủn mới 30 tuổi, muốn làm cái gì đó vĩ đại để tạo danh tiếng, để đời về sau. Đồng thời cũng gây sức ép để Nam Hàn và phương Tây viện trợ lương thực chứ dân đói quá rồi, đánh cũng chết, không đánh cũng chết vì đói (cha mẹ ăn thịt con vì đói). 2/ Anh Ủn này được đào tạo tại phương Tây, nơi người ta được dạy nói đi đôi với làm, khác hẳn cách dạy truyền thống của anh 3 Tàu, hay của ta. 3/ Mấy anh ngân hàng, công ty của ta mua vàng kinh quá, dù giá nó cao hơn quốc tế khoảng 10%. Đây là suy đoán của tôi. Các bạn nói thử xem nó đúng hay sai ?

Vàng-Tình yêu và niềm hy vọng